Rozwój Systemu Dozoru Elektronicznego


9 czerwca 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Fot. AK

Odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego zostało wprowadzone w 2009 roku. Od początku funkcjonowania takiej formy odbywania kary, kontrolę nad jej wykonywaniem powierzono zawodowym kuratorom dla dorosłych. To obecnie jedno z podstawowych zadań kuratorów, a z nim wiąże się szereg obowiązków uregulowanych w przepisach.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zwiększenie górnej granicy wykonywania w Systemie Dozoru Elektronicznego kary pozbawienia wolności  o 6 miesięcy, (do 1 roku i 6 miesięcy) miało wpływ na rozbudowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości tego systemu. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej.  Na skutek rozbudowy, zwiększono o 2000 miejsc maksymalną dobową pojemność systemu. Wg zamieszczonych informacji, obecnie system ma 8000 miejsc do wykonania kary na dobę.

Z powyższych wiadomości wynika, że liczba zadań kuratorów dla dorosłych, w związku z rozbudową systemu prawdopodobnie wzrośnie. 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/spotkanie-wiceministra-michala-wosia-w-sprawie-rozwoju-systemu-dozoru-elektronicznego

* * * * *