Zaproszenie do udziału w badaniach naukowych


19 maja 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Zespół Naukowy pod kierunkiem prof. dra hab. Roberta Opory w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania nt. funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w trakcie pandemii Covid-19.

Celem prowadzonych badań jest poznanie zasobów Kuratorskiej Służby Sądowej w zakresie posiadanego zaplecza technologicznego, przygotowania do pracy online oraz funkcjonowania psychospołecznego kuratorów w zespole, jak i poza nim. Badania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi określonymi w Deklaracji Helsińskiej, dotyczącymi etycznych zasad prowadzenia badań naukowych. 

Badania są anonimowe. Wyniki posłużą do opracowania wniosków o charakterze naukowym.  Bezpośredni odnośnik do badań: KLIK!

* * * * *