Informacje Krajowej Rady Kuratorów


19 maja 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej udostępniamy informacje zamieszczone na profilu KRK w aplikacji FB.

Postępowanie wykonawcze w sprawach opiekuńczych, które obejmuje także nadzory kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, jest obszarem, który nie doczekał się jeszcze kompleksowego uregulowania ustawowego (choć postępowanie wykonawcze zostało unormowane w innych kategoriach spraw, np. wobec nieletnich sprawców czynów karalnych lub zagrożonych demoralizacją, czy też osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego w związku z uzależnieniem od alkoholu) .

Krajowa Rada Kuratorów od długiego czasu podejmuje starania o wprowadzenie jednolitych i jasnych zasad związanych z realizacją orzeczeń w sprawach opiekuńczych oraz przedstawia propozycje rozwiązań, w tym zakresie.

Po raz kolejny propozycje takie skierowaliśmy do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w styczniu bieżącego roku. Zapoznać z nimi można się korzystając z poniżej zamieszczonego linku:

drive.google.com/file/d/120t9adzaYPIMjlCPVGhHXRgJzsB7muFh/view?usp=drivesdk

* * * * *