Zbliża się dzień kuratora sądowego


19 maja 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 1929 roku Minister
Sprawiedliwości przekształcił instytucję opiekunów sądowych w kuratorów nieletnich działających przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U. 1929.47.387 z późn. zm.). Właśnie tego dnia po raz pierwszy do obiegu prawnego w Polsce wprowadzone zostało pojęcie i funkcja kuratora (sądowego).

Data 25 czerwca, uchwałą nr 15 Krajowej Rady Kuratorów -z dnia 18 czerwca 2011 roku, ustanowiona została Dniem Kuratora Sądowego w Polsce.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich kuratorów do obchodów tego święta.

* * * * *

Informacje Krajowej Rady Kuratorów


19 maja 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej udostępniamy informacje zamieszczone na profilu KRK w aplikacji FB.

Postępowanie wykonawcze w sprawach opiekuńczych, które obejmuje także nadzory kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, jest obszarem, który nie doczekał się jeszcze kompleksowego uregulowania ustawowego (choć postępowanie wykonawcze zostało unormowane w innych kategoriach spraw, np. wobec nieletnich sprawców czynów karalnych lub zagrożonych demoralizacją, czy też osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego w związku z uzależnieniem od alkoholu) .

Krajowa Rada Kuratorów od długiego czasu podejmuje starania o wprowadzenie jednolitych i jasnych zasad związanych z realizacją orzeczeń w sprawach opiekuńczych oraz przedstawia propozycje rozwiązań, w tym zakresie.

Po raz kolejny propozycje takie skierowaliśmy do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w styczniu bieżącego roku. Zapoznać z nimi można się korzystając z poniżej zamieszczonego linku:

drive.google.com/file/d/120t9adzaYPIMjlCPVGhHXRgJzsB7muFh/view?usp=drivesdk

* * * * *

Zaproszenie do udziału w badaniach naukowych


19 maja 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Zespół Naukowy pod kierunkiem prof. dra hab. Roberta Opory w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi badania nt. funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w trakcie pandemii Covid-19.

Celem prowadzonych badań jest poznanie zasobów Kuratorskiej Służby Sądowej w zakresie posiadanego zaplecza technologicznego, przygotowania do pracy online oraz funkcjonowania psychospołecznego kuratorów w zespole, jak i poza nim. Badania są prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi określonymi w Deklaracji Helsińskiej, dotyczącymi etycznych zasad prowadzenia badań naukowych. 

Badania są anonimowe. Wyniki posłużą do opracowania wniosków o charakterze naukowym.  Bezpośredni odnośnik do badań: KLIK!

* * * * *

Zaproszenie na rajd


19 maja 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

III Ogólnopolski Rajd Turystyczny

Kuratorów Sądowych „Bieszczady 2021”

Kiedyś ktoś mnie zapytał: „Dlaczego chodzisz
po górach?” Odpowiedziałem, że ludzi można podzielić na dwa rodzaje: na tych którym nie trzeba tej pasji tłumaczyć i na tych którym się jej nie wytłumaczy. 
Piotr Pustelnik

W związku z upragnionym luzowaniem obostrzeń Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych pragnie serdecznie zaprosić kuratorów sądowych z całego kraju na III Ogólnopolski Rajd Turystyczny Kuratorów Sądowych „Bieszczady 2021”, który odbędzie się w terminie 10-13.06.2021r.

Bazą rajdową będzie Zajazd Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych, gdzie będzie można wypocząć i należycie przygotować się do górskich wycieczek. Obiekt oprócz miejsc noclegowych w pokojach 2, 3, 4, 5-cio osobowych, zapewnia również doskonałą kuchnię oraz możliwość wspólnego biesiadowania przy grillu, czy ognisku (link do strony obiektu carynska.pl/).

więcej

* * * * *