Kolejna ważna inicjatywa OZZKS na rzecz kurateli


20 kwietnia 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych kilka miesięcy temu podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, który jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. W wyniku wielomiesięcznych rozmów i konsultacji została podpisana przez OZZKS umowa na pracę badawczą polegającą na przeprowadzeniu analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowaniu zaleceń służących ich ograniczaniu.

Kuratorzy od wielu lat podkreślają, że w swojej pracy spotykają się z wieloma zagrożeniami, które nie zostały dokładnie zdefiniowane i opisane , ponieważ dotychczas nie były przeprowadzone badania na tak szeroką skalę, na jaką planuje zrobić to CIOP.


Podstawą analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego będzie ocena psychospołecznych warunków pracy oraz narażenia na negatywne zachowania ze strony podopiecznych ( m.in. agresja psychiczna i fizyczna, nadmierne wymagania) w powiązaniu z ich stanem zdrowia i samopoczuciem. Badanie będzie przeprowadzone na grupie min. 500 kuratorów.

Jeżeli wyniki badania potwierdzą, iż kuratorzy sądowi pracują w bardzo trudnych warunkach, to następnym etapem będzie podjęcie działań zmierzających do wpisania zawodu kuratora sądowego jako wykonywanego w warunkach szczególnych, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, oraz o których mowa w Ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Koszt badania to prawie 35 tys. zł. Dlatego tez zarząd OZZKS postanowił utworzyć zbiórkę publiczną na portalu zrzutka.pl. Zbiórka będzie trwała miesiąc.
Brakująca kwota zostanie sfinansowana ze składek związkowych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zachęca wszystkich do wsparcia tego projektu. Wpłat można dokonać za pośrednictwem linku:

zrzutka.pl/eajbuv

* * * * *