Obecność kuratora przy kontaktach a przepisy prawa pracy – pismo OZZKS do GIP


20 kwietnia 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

OZZKS wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o udzielenie porady prawnej w zakresie przepisów prawa pracy – odnosząc się do wykonywania obowiązku obecności kuratora przy kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim.

Pismo zawierało następujące pytania:

1.Jak długo, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeden kurator może uczestniczyć w kontakcie bez żadnej przerwy?

2.Co w przypadku, gdy czas trwania kontaktu orzeczonego przez Sąd jest dłuższy niż dopuszczalny maksymalny czas wykonywania czynności określony przepisami kodeksu pracy?

3.Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, dopuszczalne jest wykonywanie w/w czynności służbowych w: a) soboty, b) niedziele, c) dni ustawowo wolne od pracy.

4.W przypadku twierdzących odpowiedzi o możliwości wykonywania czynności służbowych w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, proszę o wskazanie uprawnień i obowiązków wynikających z kodeksu pracy, leżących po stornie kuratora oraz pracodawcy (np. odebrania dnia wolnego, odebranie nadgodzin, jaki powinien być okres odpoczynku itp.)

5.W jaki sposób kurator powinien usprawiedliwić swoją, niezależną od niego, losową nieobecność przy kontakcie,( w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, jak również w godzinach poza godzinami urzędowania Sądów)

6.Jeśli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt rodzica z dzieckiem ma odbywać się poza miejscem zamieszkania dziecka, to jaki jest dopuszczalny sposób przejazdu uczestników kontaktu z miejsca zamieszkania dziecka dodanego miejsca (np. do sali zabaw, centrum handlowego, itp.)? Czy dopuszczalne jest korzystanie z prywatnego samochodu strony postępowania sądowego?

7.Jeżeli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt odbywa się poza miejscem zamieszkania dziecka, to kto powinien pokryć koszty przejazdu kuratora z miejsca zamieszkania dziecka dodanego miejsca?

8.W jakim terminie od złożenia przez kuratora rachunku powinna nastąpić wypłata ryczałtu-zwrotu kosztów za wykonaną czynność (art. 91 ust. 1 pkt. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych) ?

9.Czy w przypadku niewypłacenia przysługuje droga sądowa z zakresu prawa pracy, ewentualnie jakie czynności prawne może podjąć kurator?

Poniżej zamieszczamy odnośnik do odpowiedzi Głównego Inspektoratu Pracy, otrzymaną 15.04.2021 r.

GIP-GPP.082.7.2021.5.

* * * * *