Kolejna ważna inicjatywa OZZKS na rzecz kurateli


20 kwietnia 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych kilka miesięcy temu podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, który jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. W wyniku wielomiesięcznych rozmów i konsultacji została podpisana przez OZZKS umowa na pracę badawczą polegającą na przeprowadzeniu analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowaniu zaleceń służących ich ograniczaniu.

Kuratorzy od wielu lat podkreślają, że w swojej pracy spotykają się z wieloma zagrożeniami, które nie zostały dokładnie zdefiniowane i opisane , ponieważ dotychczas nie były przeprowadzone badania na tak szeroką skalę, na jaką planuje zrobić to CIOP.


Podstawą analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego będzie ocena psychospołecznych warunków pracy oraz narażenia na negatywne zachowania ze strony podopiecznych ( m.in. agresja psychiczna i fizyczna, nadmierne wymagania) w powiązaniu z ich stanem zdrowia i samopoczuciem. Badanie będzie przeprowadzone na grupie min. 500 kuratorów.

Jeżeli wyniki badania potwierdzą, iż kuratorzy sądowi pracują w bardzo trudnych warunkach, to następnym etapem będzie podjęcie działań zmierzających do wpisania zawodu kuratora sądowego jako wykonywanego w warunkach szczególnych, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, oraz o których mowa w Ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Koszt badania to prawie 35 tys. zł. Dlatego tez zarząd OZZKS postanowił utworzyć zbiórkę publiczną na portalu zrzutka.pl. Zbiórka będzie trwała miesiąc.
Brakująca kwota zostanie sfinansowana ze składek związkowych.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zachęca wszystkich do wsparcia tego projektu. Wpłat można dokonać za pośrednictwem linku:

zrzutka.pl/eajbuv

* * * * *

Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz


20 kwietnia 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Nakładem Wydawnictwa  Wolters Kluwer Polska  ukazała się książka autorstwa  Krzysztofa Stasiaka Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz.

Celem tej publikacji jest przede wszystkim wyjaśnienie, jak poprawnie stosować przepisy prawa zawarte w ustawie o kuratorach sądowych.

Książka a ta uwzględnia nowelizacje dotyczące m.in

• poszerzenia kręgu osób uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy kuratora zawodowego w postępowaniu dyscyplinarnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1689),
• konieczności dostosowania ustawy o kuratorach sądowych do RODO (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Komentarz jest przeznaczony dla kuratorów zawodowych, aplikantów kuratorskich, kuratorów społecznych, prezesów sądów, pracowników oddziałów kadr i finansów sądów rejonowych i sądów okręgowych, pracowników naukowych oraz wszystkich tych, którzy zajmują się kuratelą sądową lub są tą tematyką zainteresowani.

Krzysztof Stasiak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku, ekspert Krajowej Rady Kuratorów, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych. autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, dotyczących między innymi prawa karnego wykonawczego i kurateli sądowej

Książka dostępna jest na stronie Księgarni Profinfo.pl

* * * * *

Obecność kuratora przy kontaktach a przepisy prawa pracy – pismo OZZKS do GIP


20 kwietnia 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

OZZKS wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o udzielenie porady prawnej w zakresie przepisów prawa pracy – odnosząc się do wykonywania obowiązku obecności kuratora przy kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim.

Pismo zawierało następujące pytania:

1.Jak długo, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeden kurator może uczestniczyć w kontakcie bez żadnej przerwy?

2.Co w przypadku, gdy czas trwania kontaktu orzeczonego przez Sąd jest dłuższy niż dopuszczalny maksymalny czas wykonywania czynności określony przepisami kodeksu pracy?

3.Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, dopuszczalne jest wykonywanie w/w czynności służbowych w: a) soboty, b) niedziele, c) dni ustawowo wolne od pracy.

4.W przypadku twierdzących odpowiedzi o możliwości wykonywania czynności służbowych w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, proszę o wskazanie uprawnień i obowiązków wynikających z kodeksu pracy, leżących po stornie kuratora oraz pracodawcy (np. odebrania dnia wolnego, odebranie nadgodzin, jaki powinien być okres odpoczynku itp.)

5.W jaki sposób kurator powinien usprawiedliwić swoją, niezależną od niego, losową nieobecność przy kontakcie,( w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, jak również w godzinach poza godzinami urzędowania Sądów)

6.Jeśli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt rodzica z dzieckiem ma odbywać się poza miejscem zamieszkania dziecka, to jaki jest dopuszczalny sposób przejazdu uczestników kontaktu z miejsca zamieszkania dziecka dodanego miejsca (np. do sali zabaw, centrum handlowego, itp.)? Czy dopuszczalne jest korzystanie z prywatnego samochodu strony postępowania sądowego?

7.Jeżeli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt odbywa się poza miejscem zamieszkania dziecka, to kto powinien pokryć koszty przejazdu kuratora z miejsca zamieszkania dziecka dodanego miejsca?

8.W jakim terminie od złożenia przez kuratora rachunku powinna nastąpić wypłata ryczałtu-zwrotu kosztów za wykonaną czynność (art. 91 ust. 1 pkt. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych) ?

9.Czy w przypadku niewypłacenia przysługuje droga sądowa z zakresu prawa pracy, ewentualnie jakie czynności prawne może podjąć kurator?

Poniżej zamieszczamy odnośnik do odpowiedzi Głównego Inspektoratu Pracy, otrzymaną 15.04.2021 r.

GIP-GPP.082.7.2021.5.

* * * * *

Odszedł Ś.P. Krzysztof Chechłowski


20 kwietnia 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 15 kwietnia rano,
zmarł nasz Kolega
Krzysztof Chechłowski

przerywając w ten sposób swoją
trzydziestoletnią kuratorską służbę,
w której pomagał ludziom z życiowymi problemami.

Ciągle nie możemy uwierzyć w to, że mając w sobie
tyle życiowej dzielności nie poradził sobie z covidem.

Jesteśmy natomiast pewni, że jeżeli po tamtej stronie
jest też Kuratorska Służba,
to już na pewno się do niej zgłosił.

Kuratorzy z toruńskiego okręgu

* * * * *

Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2020


19 kwietnia 2021 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Z wielką radością informujemy, że nasz kolega Piotr Cyruliczek, został nominowany przez Kapitułę Redakcji “Głosu Wielkopolskiego” do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii działalność społeczna i charytatywna.

Piotr jest starszym kurator sądowym Sądu Rejonowego w Obornikach. Od kilku lat z powodzeniem organizuje akcje krwiodawstwa na terenie Obornik i Poznania pod hasłem “Mamy to we krwi”. Ponadto prowadzi zbiórki na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Połajewie.

Gratulujemy nominacji i zachęcamy do udziały w głosowaniu.

Głosować na Piotra można pod wskazanym poniżej linkiem

Osobowość Roku 2020- Kandydat Piotr Cyruliczek

lub wysyłając SMS o treści PNC.192 na numer 72355 (koszt 2,46zł z VAT)

* * * * *

Następna strona »