Podaruj 1% swojego podatku na rzecz Kamilka


22 lutego 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Jak co roku o tej porze przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na cele realizowane przez organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia.

Szczególnie zachęcamy do przekazywania 1 % na rzecz dzieci Kuratorek i Kuratorów.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kamil-1024x683.jpg


Kamil jest synem naszego kolegi – kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Radomiu.  Przekazując 1% podatku na rehabilitację Kamila możemy przyczynić się do tego, aby  każdego dnia mógł walczyć i pokonywać swoje ograniczenia związane z chorobą

* * * * *

Opracowanie OZZKS dot. udziału kuratora w kontaktach, zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe


14 lutego 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych pokusił się o opracowanie dotyczące udziału kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną oraz dot. zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe.

Dane były zbierane w okresie od 16 września 2020 r. do 10 października 2020 r , a udział w badaniu wzięło 901 kuratorów.

Kuratorzy wskazali wiele kwestii problematycznych związanych z realizacją kontaktów. W ocenie kuratorów

Podstawą w kontaktach w obecności kuratora powinno być dobro dziecka, które – jak przypominają – ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców wynikające z więzi biologicznej. Zgodnie wskazują, że długotrwałe spotkania przy udziale kuratora nie spełniają swojego zadania, nie służą budowaniu więzi dziecko – rodzic i są też niepotrzebnym obciążaniem kuratorów.

Poniżej treść opracowania oraz załącznik

Ankieta dot. kontaktów i wywiadów rozwodowych -opracowanie

Załącznik- DANE ANKIETOWE

* * * * *

Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda?


14 lutego 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Nakładem wydawnictwa Ekonomia i Środowisko ukazała się publikacja autorstwa Anny ChmielewskiejAnny Janus-Dębskiej i Grażyny Rybickiej pt. ” Zawód kuratora sądowego w Polsce: praca, misja, pasja, przygoda? Rozważania o stanie obecnym i przyszłości kurateli sądowej w Polsce na podstawie wyników badań własnych„.

Poniżej przedstawiamy informacje przesłane przez autorki :

Publikacja, zawiera analizę ogólnopolskich badań społecznych, zawierających opinie kuratorów zawodowych m.in. na temat wyznawanych wartości i wpływu wykonywanego zawodu na życie osobiste. Wypowiedzi badanych ukazują zawód kuratora sądowego z perspektywy osób go wykonujących, naświetlają ich codzienne radości, sukcesy, rozterki i dylematy. Jest to, w naszej opinii, unikatowy materiał, który w tak kompleksowy sposób ukazuje obraz kurateli sądowej, prezentowa­ny przez samych przedstawicieli tej grupy zawodowej. Osoby, które wzięły udział w badaniach portretują wizerunek kuratora sądowego pomagającego i wspierającego osoby, na rzecz których działa, stawiającego czoła trudnym i bardzo trudnym zadaniom, nie zawsze przynoszącym satysfakcję, za to wymagającym zaangażowania, przełamywania schematów, pokonywania uprzedzeń, a nawet narażania własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Naszym zdaniem, działania kuratorów sądowych wpływają na podniesienie poziomu porządku i bezpieczeństwa obywateli oraz prawidłowe funkcjonowanie rodziny, dlatego bliższe poznanie tej grupy zawodowej jest tak ważne. Z punktu widzenia społeczeństwa, a zwłaszcza społeczności lokalnych, kuratorzy sądowi są podstawową instytucją zajmującą się readaptacją osób społecznie marginalizowanych. W swojej pracy realizują zasady pomocniczości, solidarności i dobra wspólnego. Prezentowana publikacja pozwala spojrzeć na kuratorów sądowych w sposób niestereotypowy, inny niż ten, nakreślany często przez media, i nie do końca prawdziwy. Adresujemy ją do tych wszystkich, którzy chcą poznać istotę zawodu kuratora sądowego, a dzięki temu lepiej zrozumieć także położenie odbiorców jego działań

Badania zawarte w prezentowanej publikacji zostały objęte honorowym patronatem:
Prof. zw. dr. hab. Marka Konopczyńskiego
Krajowej Rady Kuratorów
Fundacji na rzecz Rozwoju Probacji PROBARE

TUTAJ znajduje się lista bibliotek w których dostępna jest publikacja

W tym miejscu natomiast można zapoznać się z  recenzjami książki

Autorkom gratulujemy publikacji, a pozostałych zachęcamy do jej przeczytania .

* * * * *