Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy


16 listopada 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Nakładem wydawnictwa SILVA RERUM ukazała się książka pod red. Joanny Stojer-Polańskiej „Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym” , w której został opublikowany artykuł Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy , napisany przez dwóch kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych: Rafała Skręta ( SR w Sosnowcu) oraz Adama Witkowicza ( SR w Zawierciu) .

W tym miejscu przypomnieć też należy, że Rafał Skręt i Adam Witkowicz są osobami mocno zaangażowanymi w pracę z osobami stosującymi przemoc jak również osobami doznającymi jej. Obydwaj zostali odznaczeni Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet. Rafał Skręt w 2018r., natomiast Adam Witkowicz w 2014r.

Jak można przeczytać we wstępie książki ” Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym”

… w ciemnej liczbie przestępstw dużo ofiar charakteryzuje się bezradnością. Ciemna liczba przestępstw zawiera te czyny kryminalne, którą są poza oficjalnymi danymi na temat przestępczości. Nie zgłaszają przestępstw ofiary, które boją się zawiadomić Policję, bo czują strach przed reakcją sprawcy. Strach działa na nie paraliżująco. Dzieje się tak w wyniku stosowania przez sprawców różnego rodzaju przemocy, a także gróźb i szantażu. Pokrzywdzeni obawiają się też tego, że organy ścigania nie pomogą rozwiązać problemu, zwłaszcza jeśli już w przeszłości osoby te nie otrzymały pomocy służb mundurowych przy zgłaszaniu naruszeń prawa. Czasami pokrzywdzeni nie zgłaszają z powodu poczucia wstydu, braku wsparcia bliskich i wsparcia społecznego. Nie złożą oficjalnego zawiadomienia, kiedy nie znają przepisów i procedur, a sytuacja ich przerasta

Więcej na temat książki pod linkiem:

wydawnictwo-silvarerum.eu/produ … ezbronnym/

* * * * *