Zmiana mnożników stała się faktem


6 listopada 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 6 listopada 2020 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich . Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przy zastosowaniu poniższych wskaźników, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2020 r.

W przyjętym akcie prawnym, mnożniki kwoty bazowej dla stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz dla aplikantów kuratorskich wynoszą:
* Kurator specjalista 2,86
* Starszy kurator zawodowy 2,56
* Kurator zawodowy 2,26
* Aplikant kuratorski 1,53

* * * * *