W sprawie wzrostu wynagrodzeń…


13 października 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Według informacji zamieszczonej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w dniu 9 października 2020 r., Rada Ministrów przyjęła

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (RD145).

Projektowany wzrost wynagrodzeń zapowiadany był już od lipca 2019 r. – kiedy to w dniu 4 lipca, po dwumiesięcznym proteście pracowników sądów i prokuratury, doszło do podpisania Porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym reprezentowanym przez – Michała Wójcika – Sekretarza Stanu a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury.

O podwyżkę uposażeń kuratorów zawodowych apelowali przedstawiciele środowiska kuratorskiego, zarówno Krajowa Rada Kuratorów, jak organizacje związkowe skupiające w swych szeregach kuratorów zawodowych m.in.: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa KNSZZ „Ad Rem” Kuratorów Zawodowych, podejmując wielokrotnie działania w tym kierunku.

Należy zauważyć, że kuratorzy zawodowi w związku z wieloletnim zamrożeniem płac w państwowej sferze budżetowej, pozbawieni byli możliwości corocznej waloryzacji wynagrodzeń średniorocznym wskaźnikiem wzrostu – ustalanym na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – wynikającej z art. 14 ust. 1b Ustawy o kuratorach sądowych.

Projektowane zmiany wysokości pensji, tylko po części zniwelują straty wynikające z wieloletniego braku ich waloryzacji.

* * * * *