Opinia Krajowej Rady Kuratorów


12 października 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Krajowa Rada Kuratorów przesłała opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

O projekcie informowaliśmy TUTAJ

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie podziękować Delegatom do KRK, którzy aktywnie włączyli się w proces opiniowania i przesłali uwagi dotyczące tego projektu: Urszuli Strojek-Porowskiej, Jankowi Wacławiakowi, Marcinowi Wojtoniowi, Andrzejowi Mazurowi i Krzysztofowi Pająkowi.

Szczególnie pragniemy podziękować Tomaszowi Maculowi, Robertowi Mokrzyckiemu i Karolowi Knopowi, którzy niezależnie od przekazanych uwag i opinii, koordynowali również projekt na etapie ich zbierania.

Serdeczne podziękowania składamy także Ekspertom- Andrzejowi Martuszewiczowi i Krzysztofowi Stasiakowi, którzy wnieśli wkład w powstanie produktu końcowego.

W imieniu Prezydium- z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,

Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

KRK 35.V.2020, 2020.10.09 Minister Sprawiedliwosci- opinia w sprawie projektu zmian k.p.k i innych ustaw

* * * * *