Zbiórka dla Alicji


15 października 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Drodzy Czytelnicy,

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc dla Córki Naszej Koleżanki, kuratora specjalisty z terenu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Poniżej załączamy prośbę Pani Bożeny Drozdowskiej i Pani Agnieszki Świętoń – Kuratorów Okręgowych oraz link do zbiórki.

Redakcja kurator.webd.pl

* * * * *

Manifest Podopiecznych Fundacji Pomost


14 października 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Fundacja Pomost pomagająca osobom opuszczającym zakłady karne, działająca w oparciu o programy readaptacyjno-terapeutyczne przygotowała wspólnie z swoimi podopiecznymi- byłymi skazanymi poniższy manifest.

* * * * *

W sprawie wzrostu wynagrodzeń…


13 października 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Według informacji zamieszczonej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w dniu 9 października 2020 r., Rada Ministrów przyjęła

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (RD145).

Projektowany wzrost wynagrodzeń zapowiadany był już od lipca 2019 r. – kiedy to w dniu 4 lipca, po dwumiesięcznym proteście pracowników sądów i prokuratury, doszło do podpisania Porozumienia pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym reprezentowanym przez – Michała Wójcika – Sekretarza Stanu a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury.

O podwyżkę uposażeń kuratorów zawodowych apelowali przedstawiciele środowiska kuratorskiego, zarówno Krajowa Rada Kuratorów, jak organizacje związkowe skupiające w swych szeregach kuratorów zawodowych m.in.: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa KNSZZ „Ad Rem” Kuratorów Zawodowych, podejmując wielokrotnie działania w tym kierunku.

Należy zauważyć, że kuratorzy zawodowi w związku z wieloletnim zamrożeniem płac w państwowej sferze budżetowej, pozbawieni byli możliwości corocznej waloryzacji wynagrodzeń średniorocznym wskaźnikiem wzrostu – ustalanym na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – wynikającej z art. 14 ust. 1b Ustawy o kuratorach sądowych.

Projektowane zmiany wysokości pensji, tylko po części zniwelują straty wynikające z wieloletniego braku ich waloryzacji.

* * * * *

Artykuł na Prawo.pl


13 października 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Fot. źródło www.prawo.pl

***

„W całym kraju żółta strefa – wraca pytanie o pracę kuratorów”

– to artykuł opublikowany na Prawo.pl w dniu 13 października 2020, którego autorka Pani Patrycja Rojek – Socha, przedstawia stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

– w sprawie ograniczenia pracy w terenie kuratorów sądowych, w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS – CoV-2.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!

Fot. źródło: www.prawo.pl

Czytaj więcej na Prawo.pl:
www.prawo.pl/prawnicy-sady/praca-kuratorow-sadowych-w-terenie-powinna-zostac-ograniczona-z,503738.html

* * * * *

Opinia Krajowej Rady Kuratorów


12 października 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Krajowa Rada Kuratorów przesłała opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

O projekcie informowaliśmy TUTAJ

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie podziękować Delegatom do KRK, którzy aktywnie włączyli się w proces opiniowania i przesłali uwagi dotyczące tego projektu: Urszuli Strojek-Porowskiej, Jankowi Wacławiakowi, Marcinowi Wojtoniowi, Andrzejowi Mazurowi i Krzysztofowi Pająkowi.

Szczególnie pragniemy podziękować Tomaszowi Maculowi, Robertowi Mokrzyckiemu i Karolowi Knopowi, którzy niezależnie od przekazanych uwag i opinii, koordynowali również projekt na etapie ich zbierania.

Serdeczne podziękowania składamy także Ekspertom- Andrzejowi Martuszewiczowi i Krzysztofowi Stasiakowi, którzy wnieśli wkład w powstanie produktu końcowego.

W imieniu Prezydium- z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia,

Grzegorz Kozera- Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

KRK 35.V.2020, 2020.10.09 Minister Sprawiedliwosci- opinia w sprawie projektu zmian k.p.k i innych ustaw

* * * * *

Następna strona »