Opracowania OZZKS dotyczące wyposażenia kuratorów w sprzęt teleinformatyczny oraz dostępu do systemów innych instytucji.


9 września 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 8 września br. przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości dwa opracowania. Pierwsze opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny tj. telefony służbowe, laptopy z możliwością pracy zdalnej w systemach sądowych, pojemności skrzynek mailowych.
Drugie opracowanie dot. dostępu kuratorów do systemów sądowych oraz systemów innych instytucji.
OZZKS postuluje aby doposażyć kuratorów w sprzęt teleinformatyczny a także aby umożliwić kuratorom zawodowym dostęp do systemów sądowych z innych wydziałów ( co powinno być normą) oraz do systemów niektórych instytucji.

Poniżej treść raportów, udostępnionych przez OZZKS :

Pismo przewodnie do dr Anna Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny.

Opracowanie dot. ankiety w sprawie dostępu do systemów innych instytucji

* * * * *