Opracowanie KRK


27 lipca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej zamieszczamy opracowanie wyników badania ankietowego przesłane przez Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Pana Grzegorza Kozerę „Realizacja obowiązków pracodawcy wobec grupy zawodowych kuratorów sądowych”,

zawierające „stan faktyczny związany z oceną ryzyka zawodowego, zapewnieniem środków ochrony, czy nośną od pewnego czasu kwestią prawa do przydziału odzieży i obuwia roboczego dla kuratorów sądowych lub wypłaty ekwiwalentu za ich użytkowanie.”

Materiał zebrali i opracowali Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów: Pan Lech Sobieszczuk- Przewodniczący Komisji Monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami Krajowej Rady KuratorówPan Jan Wacławiak- Zastępca Przewodniczącego Komisji we współdziałaniu z Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.

„Kwestie podnoszone w piśmie przewodnim odnoszą się do stanowiska Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczącego ekwiwalentu za odzież i obuwie, wcześniej już przesłanego Delegatom przez Kolegę Jacka Bema.”

KRK-26.V.2020-Opracowanie-KMWPPiOO-KRK-realizacja-obowiązków-pracodawcy.pdf

KRK-26.V.2020-2020.07.22-Podsekretarz-Stanu-w-MS-pismo-przewodnie-do-opracowania-KMWPPiOO-KRK.pdf

DNA-VI.5050.22.2020-2020.06.24-środki-ochrony-odzież-robocza.pdf

* * * * *