Na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia dot. mnożników


20 lipca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 20 lipca 2020 r.na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich,  który zakłada wzrost mnożników kwoty bazowej:

– kurator specjalista – z 2,56 do 2,86,

– starszy kurator zawodowy – z 2,26 do 2,56,

– kurator zawodowy – z 1,97 do 2,26,

– aplikant kuratorski – z 1,25 do 1,53.

W uzasadnieniu czytamy:

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Przepisy rozporządzenia znajdą zaś zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.

Poniżej Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

* * * * *