Korespondencja OZZKS z GIP w sprawie ekwiwalentu


26 czerwca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

W ostatnim czasie bardzo dużo dzieje się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów sądowych. W dniu 25 czerwca br. doszło do wideokonferencji z udziałem kuratorów, reprezentujących m. in. związki zawodowe. OZZKS, jako organizacja związkowa również zainicjowała wiele działań, które mogą posłużyć całemu środowisku w ubieganiu się o lepsze warunki pracy.

OZZKS postanowił zatem udostępnić  swoją korespondencję z Głównym Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem, w której zwrócił się z prośbą o udzielenie porady prawnej:


Czy dodatek terenowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020r.poz.167) pozbawia kuratora zawodowego uprawnień określonych w art. 237 7 kodeksu pracy.”

Pytanie OZZKS do GIP czy dodatek terenowy pozbawia kuratora ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego z 23.04.2020r.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek w swojej odpowiedzi nie miał wątpliwości co do tego, że:

przepis art . 4 ust.5 ustawy o kuratorach sądowych, w myśl którego kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową, stanowi wyłącznie o jednym z elementów składowych wynagrodzenia kuratora zawodowego, którego nie sposób utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, przewidzianym w art. 237 7 § 4 k.p

Odpowiedź GIP z 27.05.2020r.

* * * * *