Informacje KNSZZ Ad Rem o pracach nad kartą ryzyka zawodowego


26 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

Ocena ryzyka zawodowego należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. To systematyczne badanie wszystkich elementów pracy, mające na celu określenie zagrożeń w środowisku pracy wpływających na stan zdrowia pracownika oraz czy zagrożenia te można wyeliminować lub jakie działania należy wdrożyć aby ograniczyć ryzyko zawodowe. Poszczególne sądy przygotowują już aktualizacje dot. ryzyka zawodowego kuratorów zawodowych.

KNSZZ Ad Rem zwraca uwagę na fakt, że bez prawidłowo opracowanej karty ryzyka, nie ma szans na pozyskanie ekwiwalentu.

Po roku doświadczeń zainicjowaliśmy powstanie zespołu składającego się z przedstawicieli kuratorów. Zapraszamy was wszystkich serdecznie do dyskusji i zgłaszania pomysłów oraz problemów, które są istotne i ważne.

Podczas wideokonferencji dot. wypracowania optymalnych kart oceny ryzyka na stanowisku kuratora zawodowego w dniu 25.06.2020 r. Zespół złożony z przedstawicieli KNSZZ Ad Rem, KRK, OZZKS, Solidarności poczynił następujące ustalenia:

  • ~ Wszystkie organizacje wspólnie przyjęły, że inicjatywa zasługuje na uwzględnienie i kontynuację prac, w kierunku zajęcia jednolitego stanowiska i pozyskania rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie, co ujednolici system w skali kraju.
  • ~ Ustalono opracowanie ogólnego wzoru karty ryzyka zawodowego przez wszystkie organizacje i jednolite stanowisko, które zostanie zaprezentowane podczas rozmów z Ministerstwem.
  • ~ Kolejne spotkanie ustalono na dzień 15 lipca 2020 r. – do tego czasu organizacje przedstawią wszystkie punkty i najważniejsze odniesienia w przedmiocie prac Zespołu.
  • ~ Organizacje zebrane w Zespole ustaliły wzajemną współpracę, mającą służyć osiągnięciu wyznaczonych celów.
  • ~ Protokół spotkania zostanie przedstawiony wszystkim zainteresowanym.

* * * * *