Uwaga, uwaga


18 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 25 czerwca 1929 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Na mocy tego rozporządzenia, kurator sądowy stał się pracownikiem struktury wymiaru sprawiedliwości, otrzymującym godziwe wynagrodzenie, na podstawie określonego stosunku pracy.

Ten ważny, historyczny dzień dla kurateli sądowej – 25 czerwca, został wybrany i ustanowiony uchwałą Krajowej Rady Kuratorów z18 stycznia 2011 roku Dniem Kuratora Sądowego.

Przypominamy o zbliżającym się Dniu Kuratora Sądowego i zachęcamy do świętowania!

Zespół administracyjny kurator.webd.pl

* * * * *