Informacje Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem”


5 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Związki zawodowe |

Informacje KNSZZ „Ad Rem”

Podziękowania z MS dla KNSZZ „Ad Rem”

Więcej informacji na stronach KNSZZ Ad Rem: knszzadrem.pl/

www.facebook.com/KNSZZAd-Rem-Zwi%C4%85zek-Zawodowy-Kurator%C3%B3w-S%C4%85dowych-112625627113091/

* * * * *