Zmiany w przepisach


5 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

                      W dniu 29 maja 2020 r. przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pozycja 964).

Na podstawie w/w rozporządzenia, kuratorzy sądowi,w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi,  zyskali uprawnienie do udostępniania im danych osób poddanych kwarantannie lub izolacji  z uwagi na zagrożenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

10.Dane, o których mowa w ust.3 i 4, dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych:

1)organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają na wniosek, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodka pomocy społecznej, kuratora sądowego lub komornika sądowego złożony w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz sądu lub prokuratora w związku z prowadzonymi postępowaniami;

dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/964

* * * * *