Podsumowanie zbiórki


4 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Po godzinach |

Od 24 kwietnia 2020 r., wspólnie z kurator.info oraz grupami dyskusyjnymi na portalu społecznościowym, wspieraliśmy zbiórkę, zainicjowaną przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE. Akcja polegająca na zbieraniu środków finansowych na rzecz pracowników ochrony zdrowia trwała do 20 maja 2020 r.

Zbiórkę wsparło 217 osób na kwotę 17 062,99 zł. Pieniądze zostaną przekazane Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie {zrzeszonej w Mazowieckim Forum Zawodów Zaufania Publicznego, której członkiem jest także Krajowa Rada Kuratorów}.

Wszystkim osobom, które wsparły akcję, dziękujemy za pomoc ❤️.

kurator.webd.pl/2020/04/24/akcja-kuratorzy-sadowi-ochronie-zdrowia/

* * * * *