Pismo RPO do Wicemarszałka Sejmu ws. reformy sądownictwa


3 czerwca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 2 czerwca 2020r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Pana Piotra Zgorzelskiego Wicemarszałka Sejmu RP z postulatami dotyczącymi tego, w jakim kierunku powinny pójść zmiany usprawniające funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Opracowanie RPO jest odpowiedzią na zaproszenie do wzięcia udziału w  pracach Zespołu Ekspertów ds. bieżących wydarzeń  w wymiarze sprawiedliwości, a także wypracowanie projektów ustaw dotyczących aktualnych problemów sądownictwa

W propozycjach RPO znalazły się również te, dotyczące kuratorów sądowych.

Rzecznik zwrócił uwagę na brak szczegółowego uregulowania postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, a w szczególności praw i obowiązków kuratorów sądowych w postępowaniu wykonawczym, realizujących orzeczenia sądów regulujące kontakty rodziców (rodzica) z dzieckiem w obecności kuratora.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich system nadzoru nad kuratorską służbą sądową jest niedostateczny, ponieważ z Ustawy o Kuratorach Sądowych wynika jedynie ogólna kompetencja nadzorcza kuratora okręgowego, bez określenia szczegółów. RPO w swoich postulatach dotyczących kuratorów odwołuje się do raportu NIK, w którym stwierdzono,że funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej jest obarczone licznymi, istotnymi mankamentami o charakterze systemowym. Dlatego też RPO wnioskuje o wyeliminowane ich.

Z całym wystąpieniem RPO można zapoznać się poniżej:

Pismo RPO w sprawie reformy sądownictwa

* * * * *