Korespondencja OZZKS z GIP w sprawie ekwiwalentu


26 czerwca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

W ostatnim czasie bardzo dużo dzieje się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów sądowych. W dniu 25 czerwca br. doszło do wideokonferencji z udziałem kuratorów, reprezentujących m. in. związki zawodowe. OZZKS, jako organizacja związkowa również zainicjowała wiele działań, które mogą posłużyć całemu środowisku w ubieganiu się o lepsze warunki pracy.

OZZKS postanowił zatem udostępnić  swoją korespondencję z Głównym Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem, w której zwrócił się z prośbą o udzielenie porady prawnej:


Czy dodatek terenowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020r.poz.167) pozbawia kuratora zawodowego uprawnień określonych w art. 237 7 kodeksu pracy.”

Pytanie OZZKS do GIP czy dodatek terenowy pozbawia kuratora ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego z 23.04.2020r.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek w swojej odpowiedzi nie miał wątpliwości co do tego, że:

przepis art . 4 ust.5 ustawy o kuratorach sądowych, w myśl którego kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową, stanowi wyłącznie o jednym z elementów składowych wynagrodzenia kuratora zawodowego, którego nie sposób utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, przewidzianym w art. 237 7 § 4 k.p

Odpowiedź GIP z 27.05.2020r.

* * * * *

Informacje KNSZZ Ad Rem o pracach nad kartą ryzyka zawodowego


26 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

Ocena ryzyka zawodowego należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. To systematyczne badanie wszystkich elementów pracy, mające na celu określenie zagrożeń w środowisku pracy wpływających na stan zdrowia pracownika oraz czy zagrożenia te można wyeliminować lub jakie działania należy wdrożyć aby ograniczyć ryzyko zawodowe. Poszczególne sądy przygotowują już aktualizacje dot. ryzyka zawodowego kuratorów zawodowych.

KNSZZ Ad Rem zwraca uwagę na fakt, że bez prawidłowo opracowanej karty ryzyka, nie ma szans na pozyskanie ekwiwalentu.

Po roku doświadczeń zainicjowaliśmy powstanie zespołu składającego się z przedstawicieli kuratorów. Zapraszamy was wszystkich serdecznie do dyskusji i zgłaszania pomysłów oraz problemów, które są istotne i ważne.

Podczas wideokonferencji dot. wypracowania optymalnych kart oceny ryzyka na stanowisku kuratora zawodowego w dniu 25.06.2020 r. Zespół złożony z przedstawicieli KNSZZ Ad Rem, KRK, OZZKS, Solidarności poczynił następujące ustalenia:

  • ~ Wszystkie organizacje wspólnie przyjęły, że inicjatywa zasługuje na uwzględnienie i kontynuację prac, w kierunku zajęcia jednolitego stanowiska i pozyskania rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie, co ujednolici system w skali kraju.
  • ~ Ustalono opracowanie ogólnego wzoru karty ryzyka zawodowego przez wszystkie organizacje i jednolite stanowisko, które zostanie zaprezentowane podczas rozmów z Ministerstwem.
  • ~ Kolejne spotkanie ustalono na dzień 15 lipca 2020 r. – do tego czasu organizacje przedstawią wszystkie punkty i najważniejsze odniesienia w przedmiocie prac Zespołu.
  • ~ Organizacje zebrane w Zespole ustaliły wzajemną współpracę, mającą służyć osiągnięciu wyznaczonych celów.
  • ~ Protokół spotkania zostanie przedstawiony wszystkim zainteresowanym.

* * * * *

Życzenia Krajowej Rady Kuratorów


25 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Życzenia DSKS Frontis


25 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, na swoim profilu  – na portalu społecznościowym FB, opublikowało życzenia z okazji Dnia Kuratora Sądowego:

Drogie Kuratorki, Drodzy Kuratorzy,

Dziś obchodzimy Nasze Święto – Dzień Kuratora Sądowego. Jest to okazja do wzajemnych życzeń niesłabnącego entuzjazmu, satysfakcji z wykonywanej pracy – ale i podziękowań – za profesjonalne zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi. Choć kolejne stulecie kurateli sądowej już od początku stawia przed nami zupełnie niespodziewane wyzwania – pamiętajmy, że działając wspólnie, osiągniemy ważne dla nas cele. I tego życzymy wszystkim kuratorom sądowym w Dniu Naszego Święta.

Tegoroczne obchody Dnia Kuratora są również wyjątkowe dla Urwisa i Kuratelki – naszych dzielnych Krasnali, którzy obchodzą z Nami to Święto po raz pierwszy. Legenda głosi, że wypowiedzenie życzenia do ucha Krasnala-Kuratora gwarantuje jego spełnienie…Warto zatem odwiedzić Naszych Przyjaciół w tym szczególnym Dniu!

P.S. Pamiętajcie o środkach ochrony osobistej – Kuratorka i Urwis bardzo tego pilnują! Z resztą zobaczcie sami!

Z życzeniami tego co najlepsze w naszym zawodzie dla każdego z osobna,

DSKS FRONTIS

* * * * *

Uwaga, uwaga


18 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 25 czerwca 1929 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Na mocy tego rozporządzenia, kurator sądowy stał się pracownikiem struktury wymiaru sprawiedliwości, otrzymującym godziwe wynagrodzenie, na podstawie określonego stosunku pracy.

Ten ważny, historyczny dzień dla kurateli sądowej – 25 czerwca, został wybrany i ustanowiony uchwałą Krajowej Rady Kuratorów z18 stycznia 2011 roku Dniem Kuratora Sądowego.

Przypominamy o zbliżającym się Dniu Kuratora Sądowego i zachęcamy do świętowania!

Zespół administracyjny kurator.webd.pl

* * * * *

Następna strona »