Wytyczne MS i zalecenia GIS dot. „odmrażania” pracy sądów


20 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ministerstwo Sprawiedliwości  w związku z bezpiecznym „ odmrażaniem” pracy sądów. przesłało do poszczególnych sądów wytyczne (przygotowane wspólnie z głównym inspektorem sanitarnym) dotyczące wymaganego reżimu sanitarnego oraz sposobu organizacji pracy sędziów, pracowników, a także zasad przebywania klientów sądów czy dostosowania sal rozpraw .

Pismo Podsekretarz Stanu Stanu dr Anny Dalkowskiej DNA-II.510.20.2020 z 18.05.2020 roku

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce

* * * * *