Prezydent podpisał ustawę o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy!


20 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 19 maja br.podpisał ustawę antyprzemocową wyposażającą Policję i Żandarmerię Wojskową w nowe uprawnienia w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Nakaz ten będzie obowiązywać przez 14 dni, ale na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Ustawa z dnia 30  kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawa nowelizuje w szczególności ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), ustawę z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730).

Ustawa wejdzie w życie  po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Więcej na temat wprowadzonych zmian można przeczytać na stronie Prezydenta.RP

Poniżej cały tekst:

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

* * * * *