Przywracanie funkcjonalności i zasady bezpieczeństwa dla zespołów kuratorskich


13 maja 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Krajowa Rada Kuratorów przekazała rekomendacje na temat przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich, a także standardów bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Opracowanie powstało przy udziale trzech organizacji związkowych, które przesłały opinie na jego temat: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Kuratorów Sądowych KNSZZ „Ad Rem”, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

W przygotowanie wytycznych zaangażowana była Komisja Rozwoju i Współpracy, a przede wszystkim jej Przewodniczący Adam Syldatk i Zastępca Przewodniczącego Aleksander Samek ponadto Lech Sobieszczuk, Tomasz Macul i Jan Wacławiak. Do powstania opracowania włączyli się Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów oraz kuratorzy, którzy przekazali uwagi.

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty, przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądów Okręgowych.

KRK 16.V.2020, 2020.05.11 Podsekretarz Stanu w MS- dot. przywracanie funkcjonalności KSS

KRK 16.V.2020, 2020.05.11- Załącznik 1 (etapy)

KRK 16.V.2020, 2020.05.11- Załącznik 2 (standardy bezpieczeństwa)

* * * * *