Zmiana kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych


3 kwietnia 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 01.04.2020 r. ustawy budżetowej na 2020 rok, zmianie ulega wysokość kwoty bazowej.

Art. 14. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

* * * * *