Uwagi OZZKS do nowelizacji projektu ustawy dotyczącej zwalczania COVID-19( druk senacki 96)


30 marca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

OZZKS w dniu 29 marca 2020 roku przesłał swoje uwagi do Marszałka Senatu oraz wszystkich Senatorów RP

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, mając na uwadze powagę sytuacji w jakiej się znajdujemy, jak również działając w poczuciu odpowiedzialności, w załączeniu przesyłam uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki 96) w zakresie w jakim odnoszą się, lub mogą odnosić do czynności wykonywanych przez kuratorów sądowych.


uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

* * * * *