Uwagi Krajowej Rady Kuratorów do projektu ustawy związanej ze zwalczaniem COVID-19


30 marca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

pppp                                    
            Uprzejmie przekazujemy informację, że Krajowa Rada Kuratorów skierowała 27 marca 2020 r., we wczesnych godzinach porannych,  do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299).

KRK 14.V.2020, 2020.03.27 Marszalek Sejmu RP- dot. projekt ustawy o szczegolnych rozwiazaniach COVID-19

Ponieważ proponowane rozwiązania nie zostały uwzględnione w toku prac Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów, podjęło decyzję o skierowaniu do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wystąpienia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (druk nr 96).

Jak przekazał Pan Grzegorz Kozera Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

zasadnicza część proponowanych przepisów nie uległa zmianie- drobne korekty, o charakterze legislacyjnym, wprowadzone zostały jedynie w odniesieniu do brzmienia propozycji dodanego ust. 3 w art. 3 ustawy o kuratorach sądowych. Nie zmieniają one zasadniczego wydźwięku i istoty tego przepisu.

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami.

Uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 96)

* * * * *