„ MARZENIA O DOBRU – EMPATIA TRZYMA NAS RAZEM DZIECKO DLA DZIECKA”


18 marca 2020 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

*Aktualizacja 17.03.2020r.: z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce projekt “Marzenia o Dobru – Empatia Trzyma Nas Razem – Dziecko dla Dziecka” został przełożony na termin późniejszy.

Projekt przygotowany przez kuratorów sądowych z II ZKSS w Szamotułach oraz zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej z Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych.

Celem projektu jest przede wszystkim zadbanie o siebie to najlepszy prezent jaki możemy podarować dziecku, czyli spotkania z młodzieżą by spojrzeć na empatię przez pryzmat dziecko dla dziecka. Działania skoncentrowane przede wszystkim na grupie rówieśników. Połączone siły spojrzenia psychologiczno – pedagogicznego z wychowawczo – profilaktycznym spojrzeniem kuratora sądowego. Wyzwanie, które zostało zorganizowane jest formą oddziaływań profilaktycznych na młodego człowieka przez jego rówieśnika, czyli dziecko dla dziecka w ścisłej współpracy szkolnych działań wychowawczych i profilaktyką sądową. Zadaniem naszym jest przede wszystkim czynna profilaktyka oddziaływań wychowawczych w grupach przedszkolnych oraz klasowych.  Młodzież pod opieką kuratorów, psychologa oraz pedagoga będzie pracować z grupą rówieśniczą. Naszym zadaniem będzie formować grupę, praktykować pochwały,  szanować różnice, komunikować się z szacunkiem, koncentrować się na rozwiązaniach, wprowadzać burzę mózgu i scenki, posługiwać się planem i strukturą spotkań grupowych, zrozumieniem i wykorzystywaniem błędnych celów, uzgodnieniem rozwiązań, poproszeniem o pomoc oraz wprowadzeniem elementów pozytywnej dyscypliny, czyli ucząc się właściwego postępowania nie rezygnując z dziecka, pozwalając pomóc, dać wybór, a przede wszystkim w sytuacji, gdy jestem zraniony uznać jego uczucia.Projekt będzie odbywał się w Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach w 4 grupach wiekowych, z każdą grupą będziemy pracować 2 razy po 50 minut. Czas trwania projektu 3 miesiące. Zajęcia będą prowadzone przez młodzież z świetlicy „ Anioły ‘’, szamotulską grupę PaT oraz PaTPORT Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach. Projekt zostanie zakończony w maju 2020 roku Galą Finałową. Podczas Gali zostanie wyróżniona najbardziej zdyscyplinowana, najbardziej zorganizowana, najbardziej empatyczna oraz najbardziej pracowita  grupa rówieśnicza. Projekt rozpocznie się Dniami Edukacji Prawnej w Sądzie Rejonowym w Szamotułach w dniach 13 marca 2020 roku wówczas młodzież z naszej grupy wystąpi w ramach zajęć wychowawczo – profilaktycznych w mediacji, a kuratorzy rozpoczną cykl spotkań z młodzieżą pt. „ Jak wspierać, jak pomagać ? – spotkanie z indywidualnym przypadkiem jakim jest dziecko, jakim jest rodzina – metodyka pracy kuratora sądowego‘’. Natomiast w dniu 16 marca 2020 roku w Dniach Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu młodzież z świetlicy „ Anioły ‘’, szamotulskiej grupy PaT, oraz  PaTPORTU Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach wystawi przedstawienie „ Jestem ‘’, które  zdobyło I miejsce na VII Festiwalu Otwartej Dłoni – Wychowanie przez Teatr w Szamotułach*.

* * * * *