Rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości


14 marca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Pani dr Anna Dalkowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
zwróciła się do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Dyrektorów Sądów Apelacyjnych,

„o podjęcie wszelkich możliwych działań w tym ustanowienie i wdrożenie procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych”

W piśmie z dnia 13 marca 2020 r. rekomenduje:

  1. Wstrzymanie zarządzania przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych.

  2. Pozostawianie bez wykonania – z zawiadomieniem organu zarządzającego – wywiadów środowiskowych pozostających aktualnie do wykonania w referatach zawodowych kuratorów sądowych.

  3. Wyrażenie zgody na kontakty kuratorów sądowych z podopiecznymi za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (…).

  4. W przypadku konieczności nawiązania kontaktu osobistego z podopiecznym zapewnienie kuratorom sądowym środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami sanitarnymi, a w szczególności zapewnienie transportu samochodem służbowym oraz wyposażenie w odzież ochronną, maski przeciwwirusowe poliwęglanowe, rękawice ochronne oraz środki dezynfekcji.

  5. Zawieszenie wykonywania spraw w postępowaniu wykonawczym (sprawowanie dozorów, nadzorów, kontrolowanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, wykonywanie kontroli orzeczonych obowiązków w okresie próby).

  6. Zamknięcie wszystkich ośrodków kuratorskich na terenie całego kraju.

  7. Zamieszczanie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy informacyjnej budynku komunikatu dotyczącego ograniczenia osobistych kontaktów stron z kuratorami sądowymi na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną.

Pismo P. dr Anny Dalkowskiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawidliwości – Rekomendacje w sprawie obowiązków służbowych kuratorów sądowych

* * * * *