Działalność Krajowej Rady Kuratorów


31 marca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

KRK 14.V.2020, 2020.03.31 Komunikat Prezydium KRK- dot. ustawy dot. COVID-19

KRK 14.V.2020, 2020.03.27 Marszalek Sejmu RP- dot. projekt ustawy o szczegolnych rozwiazaniach COVID-19

KRK 14.V.2020, 2020.03.29 Marszalek Senatu RP- dot. ustawy o szczególnych rozwiązaniach COVID-19.

* * * * *

Apel do podopiecznych kuratorów sądowych


31 marca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z portalu kurator.info za opracowanie powyższego plakatu i możliwość udostępnienia go na naszej stronie.

* * * * *

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2020 rok


30 marca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu dzisiejszym tj. 30 marca br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2020 rok . Ustawa ta uwzględnia m.in wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej .

Art. 14. ustawy brzmi: Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj:

* * * * *

Uwagi Krajowej Rady Kuratorów do projektu ustawy związanej ze zwalczaniem COVID-19


30 marca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

pppp                                    
            Uprzejmie przekazujemy informację, że Krajowa Rada Kuratorów skierowała 27 marca 2020 r., we wczesnych godzinach porannych,  do Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (druk nr 299).

KRK 14.V.2020, 2020.03.27 Marszalek Sejmu RP- dot. projekt ustawy o szczegolnych rozwiazaniach COVID-19

Ponieważ proponowane rozwiązania nie zostały uwzględnione w toku prac Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów, podjęło decyzję o skierowaniu do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wystąpienia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (druk nr 96).

Jak przekazał Pan Grzegorz Kozera Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

zasadnicza część proponowanych przepisów nie uległa zmianie- drobne korekty, o charakterze legislacyjnym, wprowadzone zostały jedynie w odniesieniu do brzmienia propozycji dodanego ust. 3 w art. 3 ustawy o kuratorach sądowych. Nie zmieniają one zasadniczego wydźwięku i istoty tego przepisu.

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami.

Uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 96)

* * * * *

Uwagi OZZKS do nowelizacji projektu ustawy dotyczącej zwalczania COVID-19( druk senacki 96)


30 marca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

OZZKS w dniu 29 marca 2020 roku przesłał swoje uwagi do Marszałka Senatu oraz wszystkich Senatorów RP

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, mając na uwadze powagę sytuacji w jakiej się znajdujemy, jak również działając w poczuciu odpowiedzialności, w załączeniu przesyłam uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki 96) w zakresie w jakim odnoszą się, lub mogą odnosić do czynności wykonywanych przez kuratorów sądowych.


uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

* * * * *

Następna strona »