Toruń zaprasza po raz VII


24 lutego 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 24 kwietnia 2020 roku po raz VII odbędzie się Konferencja w Toruniu organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika , tym razem pod hasłem „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

Jak piszą organizatorzy na stronie internetowej konferencji :

Rzeczywistość społeczna stanowić może punkt wyjścia do formułowania pytań dotyczących istotnych obszarów oddziaływań resocjalizujących. Kolejna VII Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji” stanowić będzie w zamierzeniu organizatorów płaszczyznę do wymiany poglądów oraz inicjowania dyskusji w zakresie kierunków rozwiązań dotyczących karania, terapii i resocjalizacji. W szczególności w płaszczyźnie prawnej, w perspektywie makro i mikrostrukturalnej oraz w odniesieniu do nowych rozwiązań w praktyce resocjalizacyjnej. Wzorem spotkań konferencyjnych z lat ubiegłych przewidujemy także dyskusje na temat zasad funkcjonowania instytucji penitencjarnych, w tym pytania o sposoby wykorzystywania nowych technologii w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, transformację formuł oddziaływań probacyjnych i zaangażowania społeczeństwa w wykonywanie orzeczeń sądowych, a także zamysł nad prewencją i profilaktyką. Zarysowane obszary konferencyjnej dyskusji w konfrontacji z doświadczeniami nowej rzeczywistości społecznej, otwierają przed prawnikami, kryminologami, penologami, pedagogami resocjalizacyjnymi, etykami oraz praktykami z kraju i zza granicy, przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji.

Więcej informacji na stronie konferencji www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl/

* * * * *