Opracowanie porównawcze na temat obciążenia obowiązkami kuratorów sądowych


21 lutego 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

pppp                                    
            Komisja Monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami Krajowej Rady Kuratorów, przygotowała
kompleksowe opracowanie porównawcze, na temat obciążenia obowiązkami kuratorów sądowych.

Podstawą analizy było przyrównanie danych zawartych w Sprawozdaniu MS – S40 z dnia 31.12.2019 r. do statystyki przedstawionej w sprawozdaniu MS – S40 z 31.12.2018 r.

Autorem opracowania jest przede wszystkim Pan Jan Wacławiak – Zastępca Przewodniczącego komisji, w pracach brał także udział Pan Lech Sobieszczuk a także inni członkowie komisji.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów serdecznie dziękuje za wkład wniesiony w przygotowanie opracowania.

Opracowanie porównawcze

* * * * *