Podziel się swoim 1% podatku z Kamilem


26 lutego 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Pragnę przypomnieć o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na cele realizowane przez organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia.

Szczególnie zachęcam do przekazywania 1 % na rzecz dzieci naszych Koleżanek i Kolegów.

 

Kamil jest synem naszego kolegi – kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Radomiu.  Przekazując 1% podatku na rehabilitację Kamila możemy przyczynić się do tego, aby  każdego dnia mógł walczyć i pokonywać swoje ograniczenia związane z chorobą.

* * * * *

Komunikat KRK


25 lutego 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Toruń zaprasza po raz VII


24 lutego 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 24 kwietnia 2020 roku po raz VII odbędzie się Konferencja w Toruniu organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika , tym razem pod hasłem „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

Jak piszą organizatorzy na stronie internetowej konferencji :

Rzeczywistość społeczna stanowić może punkt wyjścia do formułowania pytań dotyczących istotnych obszarów oddziaływań resocjalizujących. Kolejna VII Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji” stanowić będzie w zamierzeniu organizatorów płaszczyznę do wymiany poglądów oraz inicjowania dyskusji w zakresie kierunków rozwiązań dotyczących karania, terapii i resocjalizacji. W szczególności w płaszczyźnie prawnej, w perspektywie makro i mikrostrukturalnej oraz w odniesieniu do nowych rozwiązań w praktyce resocjalizacyjnej. Wzorem spotkań konferencyjnych z lat ubiegłych przewidujemy także dyskusje na temat zasad funkcjonowania instytucji penitencjarnych, w tym pytania o sposoby wykorzystywania nowych technologii w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, transformację formuł oddziaływań probacyjnych i zaangażowania społeczeństwa w wykonywanie orzeczeń sądowych, a także zamysł nad prewencją i profilaktyką. Zarysowane obszary konferencyjnej dyskusji w konfrontacji z doświadczeniami nowej rzeczywistości społecznej, otwierają przed prawnikami, kryminologami, penologami, pedagogami resocjalizacyjnymi, etykami oraz praktykami z kraju i zza granicy, przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji.

Więcej informacji na stronie konferencji www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl/

* * * * *

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw


23 lutego 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Na pomoc ofiarom przestępstw! Służby czekają z darmowym wsparciem – to tytuł artykułu (i reportażu) jaki zamieszczono na stronie bydgoszcz.tvp.pl  w dniu 21.02.2020 r.

Autor publikacji Pan Mateusz Dul nawiązuje do „Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, akcji, w którą zaangażowani są kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

W reportażu m.in. wypowiedzi Pani Anny Skupin – Kierownika III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bydgoszczy, a także Pani  Elżbiety  Skibickiej, kurator specjalisty.

Źródło: bydgoszcz.tvp.pl/46765115/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem

* * * * *

Opracowanie porównawcze na temat obciążenia obowiązkami kuratorów sądowych


21 lutego 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

pppp                                    
            Komisja Monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami Krajowej Rady Kuratorów, przygotowała
kompleksowe opracowanie porównawcze, na temat obciążenia obowiązkami kuratorów sądowych.

Podstawą analizy było przyrównanie danych zawartych w Sprawozdaniu MS – S40 z dnia 31.12.2019 r. do statystyki przedstawionej w sprawozdaniu MS – S40 z 31.12.2018 r.

Autorem opracowania jest przede wszystkim Pan Jan Wacławiak – Zastępca Przewodniczącego komisji, w pracach brał także udział Pan Lech Sobieszczuk a także inni członkowie komisji.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów serdecznie dziękuje za wkład wniesiony w przygotowanie opracowania.

Opracowanie porównawcze

* * * * *

Następna strona »