Komunikat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych.


21 stycznia 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Drogie Koleżanki i Koledzy,

10 stycznia 2020 r. w Toruniu odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. W obradach wzięło udział 68 Delegatów z 15 Międzyzakładowych Organizacji Związkowych i 1 Zakładowej Organizacji Związkowej. 

Pierwszą uchwałą jaką podjął Zjazd, było zatwierdzenie sprawozdania Komitetu Założycielskiego, który działał od powołania OZZKS w lutym 2019r. W tym miejscu duże podziękowania dla członków Komitetu Założycielskiego– Magdaleny Huzar, Jakuba Nowaka, Jerzego Parzycha i Adma Witkowicza, którzy wykonali ogrom pracy  na rzecz OZZKS.

Decyzją Delegatów, Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych została Aleksandra Szewera – Nalewajek  – Przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Okręgu warszawsko – praskiego, kurator specjalista w Sądzie Rejonowym  Legionowie. Przedstawiła koncepcję związków zawodowych opartych na silnych Międzyzakładowych Organizacjach Związkowych, które są zorientowane na lokalne potrzeby kuratorów zawodowych.

Zjazd wybrał Zarząd Krajowy OZZKS, w skład którego wchodzą:

Aleksandra Szydło

Jerzy Parzych

Adam Witkowicz

Paweł Basiński

Agnieszka Ochal

Jarosław Kotarski

Tomasz Dziarski

Anna Kolińska

Łukasz Szekowski

Elżbieta Mazur

Magdalena Adamek

Zbigniew Szcześniak

Powołano Krajową Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca – Karolina Boniecka

Członek – Wojciech Łata

Członek – Dominika Reszpondek – Marcisz

Członek – Zdzisława Ryl

Członek – Aleksandra Kaszub

Delegaci podjęli także uchwałę o wstąpieniu do Centrali Związkowej – Forum Związków Zawodowych.

Po zakończonym Zjeździe, Zarząd Krajowy OZZKS spotkał się na I Zebraniu, na którym wybrał skład Prezydium.

Prezydium Związku tworzą:

Przewodnicząca – Aleksandra Szewera – Nalewajek

Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Ochal

Skarbnik – Magdalena Adamek

Sekretarz – Adam Witkowicz

Członek – Jerzy Parzych

Członek – Paweł Basiński

Członek – Łukasz Szekowski

Obecnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych składa się z 15 Międzyzakładowych Organizacji Związkowych (MOZ Częstochowa, MOZ Bydgoszcz, MOZ Świdnica, MOZ Opole, MOZ Warszawa-Praga, MOZ Wrocław, MOZ Włocławek, MOZ Toruń, MOZ Piotrków Trybunalski, MOZ Kielce, MOZ Radom, MOZ Białystok, MOZ Katowice, MOZ Legnica, MOZ Bielsko- Biała) i 1 Zakładowej Organizacji Związkowej (ZOZ Puławy). Na 31.12.2019 r. OZZKS liczył 843 członków.

Niezmiernie Nas cieszy, że powstają kolejne organizacje, oraz kolejni kuratorzy zawodowi wstępują do Związku.

Przed Związkiem dużo pracy, dużo wyzwań, ale wierzymy, iż silne związki zawodowe, to silna kuratela!

Z poważaniem:

Przewodnicząca  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Aleksandra Szewera -Nalewajek

* * * * *