18 grudnia 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

pppp                                    

        Krajowa Rada Kuratorów, przedstawiła odpowiedź na pismo z 9 grudnia 2019 roku, w którym Departament Nadzoru Administracyjnego przedstawił propozycje podwyższenia mnożników kwoty bazowej będących podstawą dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego kuratorów sądowych na równorzędnych stopniach służbowych. Propozycje Departamentu nadzoru Administracyjnego oraz opinia Krajowej Rady Kuratorów przygotowane zostały w związku z planowaną nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1547, ze zmianami).

Z w/w dokumentami zapoznać się można klikając w poniższe odnośniki:
2019.12.09 – Pismo z Departamentu Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości
2019.12.16 – Opinia Krajowej Rady Kuratorów

* * * * *