Warszawskie obchody 100-lecia Kurateli Sądowej w Polsce


15 grudnia 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

                W gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie w dniu 6 grudnia 2019 roku odbyły się uroczyste obchody 100 lecia kurateli sądowej w Polsce, zorganizowane pod honorowym patronatem Pani Joanny Bitner Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.
Uroczystości poprowadziły Pani Iwona Sobolewska – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Pani Aneta Palewska – Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Zaproszeni do udziału w powyższej uroczystości zostali : przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Pan Grzegorz Kozera-Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Pani Beata Waś – Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pani Joanna Bitner- Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Sławomir Machnio- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Jarzy Kiper -Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie , Pani Dorota Ludwiniak – Dyrektor Sądu Okręgowego w Warszawie, Pani Anna Badelska- Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie, Pani Beata Herman- Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Państwo Prezesi Sądów Rejonowych – okręgu warszawskiego, Pan dr hab. Jarosław Utrat Milecki, Pani Anna Janus Dębska- Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, Pan Andrzej Martuszewicz – Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty były Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Rafał Trocha- były Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli kuratorzy zawodowi oraz społeczni.

 

Podczas pierwszej części uroczystości swoje wystąpienia mieli: Pani Joanna Bitner- Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Pan Sławomir Machnio-Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, dr hab. Jarosław Utrat Milecki , Pan Andrzej Martuszewicz- Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty- były Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Warszawie.
Pani Wioletta Włodyga- kurator specjalista I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa przedstawiła historię kurateli sądowej w Polsce w latach 1919-2001. Referat dotyczący współpracy kuratora dla dorosłych z instytucjami wygłosiła Pani Joanna Wilkowska – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie.

 

Natomiast Pani Alina Prusinowska Marek – kurator specjalista III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Grodzisku Mazowieckim przedstawiała prezentację na temat: Ewolucyjnej roli i pozycji kuratora rodzinnego w zakresie współpracy z lokalnymi służbami na rzecz osób objętych orzeczeniem sądu.
W drugiej części uroczystości Pani Anna Duch – kurator specjalista, Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Piasecznie zaprezentowała pracę Ośrodka. Niezwykle ważnym akcentem były wyróżnienia i podziękowania dla zasłużonych kuratorów zawodowych oraz społecznych, złożone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Kuratora Okręgowego.

 

Wybrani kuratorzy sądowi otrzymali listy gratulacyjne, medale pamiątkowe oraz książki autorstwa naszej szanownej noblistki – Pani Olgi Tokarczuk. Uroczystość uświetnił skrzypcowy akompaniament muzyczny w wykonaniu kuratora zawodowego – Pana Daniela Łazarskiego oraz występ dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Brożka w Warszawie. W trakcie powyższych obchodów zaprezentowano pracę plastyczną tzw. kolaż, składający się z wizytówek kuratorów zawodowych , okręgu warszawskiego . Praca została wykonana przez kuratora specjalistę – Panią Angelikę Dreger z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia.

* * * * *