RPO ponownie wystąpił do MS w sprawie projektu ustawy o kuratorach


9 grudnia 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

rpoRzecznik Praw Obywatelskich w dniu 22 stycznia br. wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie doprecyzowania przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych zobowiązanych do uczestnictwa w ustalonych orzeczeniem sądu kontaktach dziecka z rodzicem. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że trwają prace nad projektem ustawy o kuratorskiej służbie sądowej. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich

projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu RP, zawierający propozycję nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, mającą na celu m.in. rozszerzenie obowiązków kuratorów sądowych obecnych przy kontaktach rodziców z dzieckiem wprowadza jedynie minimalne zmiany. Niewielkie przekształcenie przepisów nie rozwiąże problemów, jakie napotykają kuratorzy sądowi przy wykonywaniu orzeczeń sądowych, a które z kolei przekładają się na dobro i bezpieczeństwo przede wszystkim małoletnich dzieci.

W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie pismem z dnia 29.11.2019 roku zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie szczegółowego uregulowania praw i obowiązków kuratorów, zobowiązanych przez sąd do obecności podczas kontaktów z dzieckiem.

Pełna treść wystąpienia dostępna jest na stronie  RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

* * * * *