16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć .


25 listopada 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

16-dni

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Jednocześnie jest to pierwszy dzień Kampanii społecznej 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć . Jest to międzynarodowa inicjatywa organizowana przez Center for Women’s Global Leadership, poświęcona wspieraniu działań na rzecz zlikwidowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Działania Kampanii 16 Dni koncentrują się na kwestiach praw człowieka i wykorzystują je aby gwarantować, że sprawcy przemocy, zarówno na szczeblu państwowym, jak i nie-państwowym, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za akty przemocy wobec kobiet.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
 rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet

W tym roku tematem przewodnim Kampanii jest ‘Przemoc ze względu na płeć w świecie pracy’.

Kampania kończy się w dniu 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Więcej na temat 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć można dowiedzieć się na  stronie kampanii:  www.kampania16dni.pl

* * * * *