Obchody 100-lecia kurateli sądowej w Drawsku Pom.


19 listopada 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

www.drawsko.pl

W bieżącym 2019 roku obchodzone jest 100-lecie powołania kurateli sądowej. 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał dekret o utworzeniu na ziemiach polskich sądów dla nieletnich, na mocy którego Minister Sprawiedliwości powołała Sądy dla Nieletnich i Opiekunów Sądowych, którzy z czasem zostali przemianowani na Kuratorów Sądowych.

Z tej okazji Zespół Kuratorów w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pom. zorganizował uroczystą konferencję pod hasłem „100 lat w służbie państwu i obywatelom”.

Konferencja odbyła się w dniu 17 września 2019 r. w sali kinowej drawskiego ośrodka kultury. Uroczystości zostały objęte patronatem Pana Roberta Kucharskiego Prezesa Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.

Konferencja zgromadziła zaproszonych Gości, min. przedstawicieli jednostek samorządowych, organów i instytucji z kuratelą sądową związanych i współpracujących, przedstawicieli szkół, placówek wychowawczych i opiekuńczych, ośrodków pomocy społecznej i innych.

Gala stała się okazją do przedstawienia krótkiego rysu historycznego grupy zawodowej, roli pełnionej przez sądowych kuratorów w społeczeństwie, a także uhonorowania sądowych kuratorów społecznych za ich za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia podczas wykonywania zadań związanych z powierzoną funkcją.

Źródło informacji:
www.drawsko.pl/asp/Aktualnosci_kulturalne,100_lat_w_sluzbie_panstwu_i_obywatelom_czyli_obchody_kurateli_sadowej_w_Drawsku,9729
Źródło foto: www.drawsko.pl

* * * * *