Komunikat KRK z VI posiedzenia


28 listopada 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej zamieszczamy Komunikat z VI Posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów V kadencji w formacie PDF

Komunikat KRK

* * * * *

Kuratelka i Urwis – czyli nasze kuratorskie krasnale.


27 listopada 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Niezmiernie miło jest nam poinformować o projekcie zrealizowanym przez Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS z siedzibą we Wrocławiu. Pozostajemy pod wrażeniem i cytujemy w całości informacje zamieszczone na stronie SKS Frontis

 

Po kilku miesiącach przygotowań, fantastycznej akcji crowdfundingowej na portalu zrzutka.pl, wzorowej współpracy z rzeźbiarką – p. Marleną Zakrzewską, dzięki ofiarności i solidarności kuratorów zawodowych i społecznych z Polski i z zagranicy, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych, przedstawicieli świata nauki, dzięki życzliwości kierownictwa Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej … stało się! Do grona wrocławskich krasnali dołączyli Kuratelka i Urwis – czyli nasze kuratorskie krasnale. To trwały wkład w obchody jubileuszu stulecia kurateli sądowej w Polsce. Dzisiaj – wspólnie z Wiceprezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu p. Arturem Kosmalą odsłoniliśmy także tablicę pamiątkową. Jesteśmy dumni, że udało nam się doprowadzić ten projekt do szczęśliwego finału. Dziękujemy za wiarę, wsparcie, dobre słowa. Super jest budować coś wspólnie! Zapraszamy do Wrocławia na ul. Muzealną. Odwiedzajcie Kuratelkę i Urwisa.

Gratulujemy pomysłodawcom i dołączamy się do podziękowań wszystkim zaangażowanym w projekt!!!

* * * * *

Zachowania ryzykowne – szkolenie


26 listopada 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Kuratorzy zawodowi okręgu toruńskiego, w dniu 22 listopada 2019 roku, mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu zorganizowanym w miejscowości Przysiek w okolicach Torunia. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienie pn.      „Zachowania ryzykowne – etiologia, charakterystyka, profilaktyka”.

Celem kursu było odniesienie kompetencji zawodowych kuratorów  rodzinnych i dla dorosłych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych a także wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci. Panele szkoleniowe zostały zorganizowane dzięki współpracy z Fundacją Bonum Humanum i Centrum Profilaktyki Społecznej, której eksperci i trenerzy przedstawili materiał edukacyjny.

W ramach kursu, kuratorzy zostali wprowadzeni do tematu poprzez wykład, który prowadził dr Marcin Bednarczyk, opisujący źródła zaburzeń i zachowań ryzykownych współcześnie występujących.
W dalszej części szkolenia, mgr Agnieszka Taper przedstawiła materiał opisujący najczęstsze zachowania ryzykowne występujące w przestrzeni wirtualnej m.in. agresja, hejt, hazard online, a także tematykę zaburzeń behawioralnych związanych z technologiami cyfrowymi. Przedstawiła też informacje na temat możliwości profilaktycznych.
Następnie dr Marcin Bednarczyk przekazał tematykę związaną z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, w tym, występującymi w sieci.


Swim for Your Future

Korzystając z okazji zebrania się kuratorów zawodowych z wszystkich sądów rejonowych okręgu toruńskiego, Pan Grzegorz Hajdukiewicz – kurator specjalista, Prezes Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”,  zaprosił zgromadzonych kuratorów do wspólnego uczczenia rocznicy 100- lecia powstania Polskiej Kurateli Sądowej 1919 -2019.

 

 

 

 

 

.

* * * * *

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć .


25 listopada 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

16-dni

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Jednocześnie jest to pierwszy dzień Kampanii społecznej 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć . Jest to międzynarodowa inicjatywa organizowana przez Center for Women’s Global Leadership, poświęcona wspieraniu działań na rzecz zlikwidowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Działania Kampanii 16 Dni koncentrują się na kwestiach praw człowieka i wykorzystują je aby gwarantować, że sprawcy przemocy, zarówno na szczeblu państwowym, jak i nie-państwowym, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za akty przemocy wobec kobiet.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
 rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet

W tym roku tematem przewodnim Kampanii jest ‘Przemoc ze względu na płeć w świecie pracy’.

Kampania kończy się w dniu 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Więcej na temat 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć można dowiedzieć się na  stronie kampanii:  www.kampania16dni.pl

* * * * *

„Mamy to we krwi”


25 listopada 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Mamy to we krwi245 litrów krwi udało się zebrać od maja 2018 roku do dziś, dzięki inicjatywie kuratorów zawodowych okręgu poznańskiego – związanych z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych.

z okazji 100 – lecia PCK, Polski Czerwony Krzyż uhonorował za aktywną pracę, propagowanie idei PCK oraz honorowego krwiodawstwa Koło Honorowych Krwiodawców przy I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Obornikach.

Wyróżnienie to stało się motorem do dalszych działań inicjujących i wspierających krwiodawstwo.

W tym miejscu pragniemy poinformować, że już 6 grudnia 2019 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 w Starostwie Powiatowym w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a po raz kolejny, Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu zaprasza na akcję krwiodawstwa pt. „Mamy to we krwi”.

* * * * *

Następna strona »