uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie


12 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 9 października 2019 roku w sali im. St. Dąbrowskiego w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie odbyło się uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w związku z obchodami 100-lecia powstania Kurateli Sądowej w Polsce.

W uroczystościach oprócz kuratorów zawodowych okręgu warszawsko-praskiego, uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Dariusz Cieślik Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pani Beata Waś Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pan Paweł Iwaniuk Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Wiceprezes Pan Jacek Łabuda, Prezesi Sadów Rejonowych, dr hab. J. Utrat-Milecki, Dyrektorzy sądów, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej oraz kuratorzy zasłużeni dla polskiej kurateli: Pan Andrzej Martuszewicz, Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty i Pan Adam Gutenberg.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat dr hab. J. Utrata-Mileckiego, profesora UW „Etos pracy kuratora sądowego”. Podczas Zgromadzenia zaprezentowana została historia kurateli polskiej, wzbogacona wypowiedziami kuratorów, którzy tę historię tworzyli. Został również odczytany List gratulacyjny otrzymany od Pana Grzegorza Kozery Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Pan

Paweł Iwaniuk Prezes Sądu Okręgowego, uhonorował zasłużonych kuratorów medalami pamiątkowymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Pani Anna Janus-Dębska Kurator Okręgowy wraz z Zastępcami Panią Katarzyną Bernacik i Panią Violettą Duda, wręczyła Kuratorom zawodowym podziękowania za pełną poświęcenia pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy oraz za trud wkładany w pełnienie codziennych obowiązków.

W części artystycznej wystąpił Zespół wokalny środowiskowego ogniska wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Pl. Hallera w Warszawie.

Niespodziankę stanowiła prezentacja filmu przygotowana przez Kuratorów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie, przedstawiającego wypowiedzi dzieci kuratorów na temat pracy rodziców.

* * * * *

Komunikat Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych


3 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Na prośbę Komitetu Założycielskiego OZZKS zamieszczamy poniższy komunikat :

 

* * * * *

« Poprzednia strona