Komunikat


22 października 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Współpraca kuratorów sądowych

 

W siedzibie Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie przy ul. Chopina 1 odbyło się 17 października 2019r. spotkanie podmiotów zrzeszających kuratorów sądowych i działających na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu zawodowego, stowarzyszeń, fundacji i ogólnopolskiego związku zawodowego.

Poszczególne podmioty reprezentowali ( w kolejności alfabetycznej );

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis”
– Honorata Czajkowska – Prezes
Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”
– Andrzej Martuszewicz – Prezes
Krajową Radę Kuratorów
– Grzegorz Kozera – Przewodniczący
– Waldemar Saliński – Zastępca Przewodniczącego
– Adam Syldatk – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Współpracy
Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
– Dariusz Palmirski – Prezes
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych
– Aleksandra Szewera – Nalewajek – Przewodnicząca MOZ Okręgu Warszawa- Praga
– Jerzy Parzych – Członek Komitetu Założycielskiego
– Adam Witkowicz – Członek Komitetu Założycielskiego
Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych
– Teresa Świątek – Sekretarz
Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”
– Grzegorz Hajdukiewicz – Prezes
Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”
– Aneta Marczak- Cywińska – Prezes
– Kamil Bujak – Członek Zarządu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
– Wojciech Mroczkowski- Prezes.

Przedmiotem spotkania było przygotowanie płaszczyzny do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i partnerstwie. Wszystkie podmioty wyraziły gotowość do podjęcia i kontynuowania zgodnych działań na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce oraz zapewnienia właściwej rangi zawodu kuratora sądowego. Na spotkaniu określono wstępnie zakres tematyczny współpracy oraz ustalono zarys harmonogramu działań.

* * * * *