„Wyróżnienie Białej Wstążki” – X edycja konkursu


31 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Wyróżnienie Białej Wstążki jest konkursem organizowanym co roku przez Fundację Centrum Praw Kobiet oraz Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy wobec kobiet.

Konkurs odbywa się cyklicznie począwszy od 2010 r. W tym roku kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia można zgłaszać w terminie do 22 listopada 2019 roku.

W dotychczasowej historii konkursu czterokrotnie wyróżniano kuratorów sądowych. W 2011 roku wyróżniony został Henryk Pawlaczyk były Przewodniczący KRK. Rok później Kapituła konkursu wyróżniła Mirosława Sowińskiego, sądowego kuratora społecznego. W roku 2014 wyróżnienie Białej Wstążki otrzymał Adam Witkowicz  kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Zawierciu, a w 2018 roku kurator zawodowy Rafał Skręt z Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Zgłoszenia do konkursu może skierować każdy. Jak co roku kapituła wybierze laureatów w ośmiu kategoriach
1. Wymiar sprawiedliwości.
2. Organy ścigania.
3. Instytucje i organizacje pomocowe.
4. Osoby publiczne.
5. Instytucja publiczna.
6. Pracodawca-sponsor.
7. Osoba prywatna.
8. Media.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie  bialawstazka.org

* * * * *

Komunikat


22 października 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Współpraca kuratorów sądowych

 

W siedzibie Krajowej Rady Kuratorów w Warszawie przy ul. Chopina 1 odbyło się 17 października 2019r. spotkanie podmiotów zrzeszających kuratorów sądowych i działających na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu zawodowego, stowarzyszeń, fundacji i ogólnopolskiego związku zawodowego.

Poszczególne podmioty reprezentowali ( w kolejności alfabetycznej );

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Frontis”
– Honorata Czajkowska – Prezes
Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”
– Andrzej Martuszewicz – Prezes
Krajową Radę Kuratorów
– Grzegorz Kozera – Przewodniczący
– Waldemar Saliński – Zastępca Przewodniczącego
– Adam Syldatk – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Współpracy
Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
– Dariusz Palmirski – Prezes
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych
– Aleksandra Szewera – Nalewajek – Przewodnicząca MOZ Okręgu Warszawa- Praga
– Jerzy Parzych – Członek Komitetu Założycielskiego
– Adam Witkowicz – Członek Komitetu Założycielskiego
Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych
– Teresa Świątek – Sekretarz
Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”
– Grzegorz Hajdukiewicz – Prezes
Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”
– Aneta Marczak- Cywińska – Prezes
– Kamil Bujak – Członek Zarządu
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
– Wojciech Mroczkowski- Prezes.

Przedmiotem spotkania było przygotowanie płaszczyzny do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i partnerstwie. Wszystkie podmioty wyraziły gotowość do podjęcia i kontynuowania zgodnych działań na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce oraz zapewnienia właściwej rangi zawodu kuratora sądowego. Na spotkaniu określono wstępnie zakres tematyczny współpracy oraz ustalono zarys harmonogramu działań.

* * * * *

Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy


20 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |


Na prośbę organizatorów konferencji w Gdańsku, która odbędzie się w dniach 7-8 listopada br. zamieszczamy poniższy komunikat oraz program konferencji:

„Miło nam poinformować, iż konferencja organizowana na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przez Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych na temat: Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, gdyż liczba uczestników przekroczyła już 230 osób. Pragniemy także poinformować, iż partnerem w organizacji konferencji zostało Wydawnictwo Wolters Kluwer , natomiast portal Prawo.pl objęło konferencję patronatem medialnym.”

Szczegółowy program konferencji znajduje się TUTAJ

 

O konferencji pisaliśmy już wcześniej na naszej stronie: KLIK

* * * * *

17.10.2019 r. Międzynarodowy Dzień Mediacji


17 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Dzisiaj tj. 17 października 2019 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji . Jest to bardzo ważne wydarzenie, które uświadamia ludziom to, że istnieje metoda pokojowego rozwiązywania konfliktów bez konieczności kierowania sprawy do sądu.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji prowadzone są różne działania mające na celu rozpropagowanie wiedzy na temat korzyści jakie może przynieść mediacja.

Kuratorzy sądowi często są inicjatorami mediacji. Poza tym bardzo ważnym elementem w pracy kuratora sądowego są umiejętności mediowania.
Joanna Matlak i Marek Świerszcz z Radia Opole w audycji Loża Radiowa przeprowadzili wywiad z dr Ewę Kosowską-Korniak z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu na temat mediacyjnych kompetencji kuratorów.

* * * * *

Po raz piąty zapraszamy do Krynicy- Zdroju


13 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

 

Miło nam poinformować, że ruszyły już zapisy na konferencję „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”, która odbędzie się w Krynicy- Zdroju w dniach od 11-13 grudnia 2019 roku. Poniżej zamieszczamy informacje organizatorów w/w konferencji .

 

Szanowni Państwo
Czas biegnie nieubłaganie, wiele wokół nas się zmienia, są jednak rzeczy, które pozostają niezmienne.

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do Krynicy – Zdroju na kolejną, piątą już konferencję poświęconą readaptacji społecznej, pomocy postpenitencjarnej i resocjalizacji pt. „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych” .

W dniach 11 – 13 grudnia 2019 r., ponownie w Hotelu Pegaz**** spotkamy się, aby przez 3 dni dyskutować o problemach osób znajdujących się na „życiowym zakręcie”. Wzorem lat ubiegłych, nasze spotkanie podzielone będzie na panele: naukowo – prawny, panel poświęcony praktykom i panele sprofilowane specjalistycznie. Jeden z paneli poświęcimy zagadnieniom dot. reintegracji osób uzależnionych. Nie zabraknie również zagadnień z kręgu pracy socjalnej, jak i gości z zagranicy, którzy podzielą się z nami swymi doświadczeniami na ten temat.

Organizatorzy zadbają również, aby czas wolny upłynął Państwu w miłej atmosferze, sprzyjającej refleksji i nabraniu sił, w zbliżającym się nowym roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji, która będzie sukcesywnie aktualizowana
Zapisy za pośrednictwem strony konferencjakrynica.pl/, ilość miejsc ograniczona.

* * * * *

Następna strona »