100 lat polskiej kurateli sądowej- Konferencja w Katowicach


29 września 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

100 lat polskiej kurateli sądowej. Uroczysta konferencja w Gmachu Sejmu Śląskiego.

W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego.
Z tej okazji w dniu 14 września w przepięknej sali sejmowej, mieszącej się w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „100-lecie polskiej kurateli sądowej – potencjał kuratorskiej służby w ochronie społeczeństwa i rodziny we współpracy ze środowiskiem instytucjonalnym”, której organizatorem był Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Sejmu Śląskiego.

Specjalne podziękowania dla wszystkich kuratorów sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach za trud w wypełnianiu codziennych obowiązków, skierował Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski i Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyna Frydrych, a członek zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs odczytała list intencyjny sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika. Z kolei Kurator Okręgowa Ewa Wasiak-Łapińska w swoim wystąpieniu pt. „100 lat kurateli – akty prawne, ludzie, historia”, przybliżyła wszystkim obecnym na sali historię kurateli sądowej w Polsce i na Śląsku.

Jednym z bardziej doniosłych momentów konferencji było wręczenie przez Marszałka Województwa Śląskiego i Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach listów gratulacyjnych dla osób szczególnie zasłużonych we współpracy ze służbą kuratorską oraz dla wyróżniających się kuratorów zawodowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinspektor Krzysztof Justyński, Dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, płk Andrzej Baliński, Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica oraz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera.

Sama konferencja składała się z dwóch części poświęconej kurateli dla dorosłych i kurateli rodzinnej. W wystąpieniach prelegentów przedstawiono historię kurateli sądowej, jej aktualny stan oraz perspektywy. Omówiono także readaptację skazanych w świetle współpracy Służby Więziennej, fundacji, stowarzyszeń z kuratorami sądowymi. Akcentowano interdyscyplinarność tego rodzaju działań. Na końcu poruszono kwestię instytucjonalnego wsparcie dziecka i rodziny.

W podsumowaniu Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyna Frydrych, wyrażając swoje uznanie dla pracy wykonywanej przez kuratorów sądowych, złożyła życzenia zdrowia i sił w wypełnianiu codziennych obowiązków.

Konferencja zgromadziła prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach oraz sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach. Przedstawicieli Służby Więziennej, Policji, organizacji i instytucji pomocowych z terenu województwa śląskiego, jak i samorządowców. Obecni byli wszyscy kuratorzy okręgowi apelacji katowickiej z sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach. Przede wszystkim zgromadziła jednak uczestników szczególnych i wyjątkowych w tym dniu – kuratorów sądowych. Zarówno zawodowych i społecznych.

–> PROGRAM KONFERENCJI

–> Informacja o konferencji na stronie UMWS

–> Informacja o konferencji na stronie OISW w Katowicach.

–> Informacja o konferencji na stronie SO w Katowicach.

 

 

* * * * *