Zmiana mnożników kwoty bazowej


23 września 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 23 września 2019 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1807 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich . Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przy zastosowaniu poniższych wskaźników, przysługuje kuratorom zawodowym oraz aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2019 r.

W przyjętym akcie prawnym, mnożniki kwoty bazowej dla stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz dla aplikantów kuratorskich wynoszą:
* Kurator specjalista 2,56
* Starszy kurator zawodowy 2,26
* Kurator zawodowy 1,97
* Aplikant kuratorski 1,25

* * * * *