Zmiany w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości


6 sierpnia 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

msfotoW dniu dzisiejszym tj. 6 sierpnia 2019r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości ukazało się pod pozycją 168   ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości  , które odnosi się między innymi do kuratorskiej służby sądowej.

W zarządzeniu nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 187, 203, 224 i 334 oraz z 2019 r. poz. 3)  zmieniony został  § 19., gdzie : po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą kuratorów zawodowych w poszczególnych okręgach sądowych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy kuratorskiej służby sądowej;

8b) prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw dotyczących przenoszenia kuratorów zawodowych na ich wniosek pomiędzy okręgami sądowymi i apelacjami sądowymi oraz przydzielania, wygaszania i przekształcania uwolnionych etatów kuratorów zawodowych;”

* * * * *