Opinia OZZKS dot. mnożników


26 lipca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

 

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych udostępnili opracowaną przez siebie opinię do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

OPINIA OZZKS

O w/w projekcie pisaliśmy TUTAJ 

* * * * *

Zaproszenie na konferencję naukową : Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy


21 lipca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |


Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych zapraszają w dniach od 7 do 8 listopada 2019 roku do udziału w Konferencji naukowej na temat: Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy.   Wydarzenie to odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Poniżej znajdują się wszystkie załączniki nadesłane przez organizatorów:

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
KARTA ZGŁOSZENIA
KARTA ZGŁOSZENIA DOC
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ABSTRAKTU
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ABSTRAKTU DOC

* * * * *


10 lipca 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

                                                        

 

 

Gdańsk, 20.06.2019 r.

                                                                                                                                                                             Szanowni Państwo Kuratorzy Sądowi

 

W imieniu organizatorów II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Człowiek w Obliczu Prawa, 100 – lecie wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki, która odbędzie się  24 – 25 października 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, zapraszamy Państwa do udziału w naszym przedsięwzięciu.

W czasie tegorocznych obrad, zamierzamy się odnieść do jubileuszu 100 – lecia Kurateli Sądowej  w Polsce, jednocześnie mając nadzieję, że Gdańska Konferencja wpisze się na stałe do kalendarza wydarzeń naukowych,  jako miejsce debat i dyskusji, szczególnie ważnych dla środowiska kuratorskiego.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie czlowiekwobliczuprawa.ug.edu.pl

                                                                                                                                                                                   Zapraszamy do Gdańska!

                                                                                                                                                                                         Prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska

  Dr Michał Szykut

* * * * *

STANOWISKA STOWARZYSZEŃ I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH KURATORÓW DO PROJEKTU USTAWY


8 lipca 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Na stronie RCL udostępniono stanowiska i opinie kuratorów zawodowych zrzeszonych w stowarzyszeniach i związkach zawodowych do projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej. Uwagi te zgłoszone zostały w ramach konsultacji społecznych. Poniżej udostępniamy stanowiska:

Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych

Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych AUXILIUM

* * * * *

Opinia KRK do projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej


5 lipca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

ppppKrajowa Rada Kuratorów, realizując ustawowe zadania, przedstawiła stanowisko na temat
projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej z 31 maja 2019 roku
(nr UD 538 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), udostępnionego na stronach internetowych 7 czerwca 2019 roku.
Szczegółowe odniesienie się do proponowanych zmian przepisów, zostało przesłane w dniu 21.06.2019 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach prowadzonych konsultacji publicznych.

Z opinią KRK można zapoznać się TUTAJ!

AKTUALIZACJA 05.07.2019:

Dodatkowo, Krajowa Rada Kuratorów, opracowała i przesłała uzupełniającą opinię, udostępnioną TUTAJ!

* * * * *

Następna strona »